LYNETTENS VINDKRAFT I/S

SE Nr. 1866 1101

 
 
FORSIDEN PRODUKTION NYHEDER NYHEDSBREVE FOTOS
  PRODUKTION I ÅR LEDELSE REFERATER LINKS
 
 

Seneste nyt

Produktion

          2015

 • Januar        ca   2,9 % over budget
 • Februar      ca 26,4 % under budget
 • Marts          ca 16,7 % under budget
 • April           ca    8,2 % under budget 
 • Maj             ca  22,3 % over budget 
 • Juni            ca    2,5 % under budget
 • Juli             ca    8,6 % over budget
 • August        ca 24,5 % over budget
 • September ca   2,1 % over budget
 • Oktober     ca  14,3 % over budget
 • November  ca   9,0 % over budget
 • December  ca 26,5 % over budget

For nærmere detaljer om tidligere års produktion, se Produktion (via knappen i menuen foroven)

Alle henvendelser om driften kan ske til Jens Anker Hansen.

Energireformen

Resultatet af energireformen var: Vi fik fra år 2001 kun 33 øre/kWh mod 38 øre/kWh i 1999 og 2000. Indtil vi havde produceret 12.000 fuldlasttimer (=28.800.000 kWh ialt, 7.200.000 kWh pr mølle) fik vi også 17 øre/kWh. Hertil kom, at vi fik CO2-tiøren som afgiftsrefusion, dvs. i alt 60 øre/kWh.
Når vi er ude over de 12.000 fuldlasttimer får vi i alt 43 øre/kWh indtil møllerne er 10 år gamle, .
Efter det 10. år vil vi med Folketingets aftale om afregningsregler for VE-el, indgået sommeren 2002, modtage markedspris plus 10 øre, dog maksmimalt 36 øre/kWh.
Hvis afregningsprisen kommer over 36 øre/kWh bortfalder VE tilskuddet

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve udsendes hvert forår, men ligger også her på hjemmesiden som pdf filer, se under menuen "Nyhedsbreve"

Din computer skal have programmet Acrobat Reader installeret for at kunne åbne en pdf-fil (hent Acrobat Reader).

Skatteregler

Du kan rette henvendelse til H.C. Sørensen fra ledelsen for nærmere information.

Information om vindenergi

Du kan via dit medlemskab få en reduktion af prisen på Naturlig Energi.
Abonnements prisen vil blive fratrukket i forbindelse med udbetalingen i marts. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Kim Frederiksen.
Du kan også se på vindmølleforeningens hjemmeside (www.dkvind.dk), samt fabrikanternes hjemmeside: www.windpower.dk