Lynettens Vindkraft I/S

 Pressemeddelelse: Konsekvens af el-reform

Udsendt 28. februar 1999

Som alle der lægger vægt på en "progressiv" dansk energipolitik, er ledelsen for Lynettens Vindkraft, blevet chokerede over indholdet af det sidste: "Udkast til principaftale for en lovreform for elsektoren", af 11/2-99.

Principaftalen forhandles netop nu i Energipolitisk Udvalg. Bliver den, uden yderligere omtanke, vedtaget i folketinget, vil det efter vores opfattelse være en tragedie for en stor del af dansk energipolitik, og for Lynettens Vindkraft.

For Lynettens Vindkraft er den alvorligste del af forslaget naturligvis det spontane bortfald af de 17 øre/kWh, vi hidtil har fået refunderet. Det vilkår deler vi med alle vindmølleejere.

Dertil kommer, at el-afregningsprisen for al vedvarende energi, nu ved lov skal være 33 øre/kWh. Det er et gennemsnit af de forskellige el-afregningspriser, der i dag findes rundt i landet. Hidtil har afregningsprisen udgjort 85% af mellemstore forbrugeres el-købspris (eks. afgifter). Efter 3-4 år er prisen uvis!

Herved føjes der spot til skade for en stor del af de private vindmølleejere. For f.eks.Lynettens Vindkraft betyder det, at fra de 37,7 øre/kWh vi i 1999 modtager fra Københavns Belysningsvæsen, skal der fremover trækkes yderligere 4,7 øre/kWh fra. Sammenlagt bliver indtægten efter årsskiftet altså reduceret med 34%. Da der under alle omstændigheder, er store (og stigende) faste udgifter, vil udbyttet til andelshaverne efterhånden blive halveret, det kan man da kalde et "år 2000 problem".

Det er ledelsens opfattelse at det nuværende princip, hvor der er sammenhæng mellem den tarif man betaler som el-kunde og modtager som andelshaver, er både godt og sundt.

Idéen med vindmøllelaug er nemlig, ideelt set, at en andelshaver investerer i vindmølleandele for at dække sit eget elforbrug på miljøvenlig vis. Lynettens Vindkraftís medlemmer har i gennemsnit færre andele end der skal til at dække deres el-forbrug. Derfor er vort argument, at de blot lejer sig ind på KBís el-net for at kunne transportere deres egen strøm. Af samme grund, insisterer vi på at tale om afgiftsrefusion i stedet for tilskud.

Og, hvis elprisen på et kommende fuldt liberaliseret elmarked, imod forventning!, stiger for små og mellemstore forbrugere, vil det samtidig betyde, at (lokal) VE-energi automatisk bliver mere rentabel!

Lynettens vindmøllelaug er specielt derved, at det har haft ekstra høje anlægsomkostninger. Den specielle beliggenhed har bla. fordret ekstra dyre fundamenter og tilpasning til et marint miljø. Til gengæld er der blevet høstet mange værdifulde erfaringer undervejs, gennem et glimrende samarbejde med KB og vores vindmøllefabrikant.

Ved bortfald af de 17 øre/kWh risikerer Laugets økomonomi hurtigt at blive spændt til bristepunktet. Fjernes yderligere 4,7 øre/kWh, er der med sikkerhed en række af LYNETTENS VINDKRAFTís interessenter der kommer økonomisk i klemme. Også selvom lauget, med to uventet gode år, er kommet godt fra start. Det giver vi gerne eksempler på.

Eksempel:

Et lån optaget ved start var efter nugældende regler tilbagebetalt efter 10 år.

Nye regler med 17 øres afgiftsrefusion for maksimalt 10.000 fuldlasttimer betyder at lånet først er tilbagebetalt efter 13 år. Lånets løbetid var fra start 10 år. Vil banken forlænge? Ingen kender reglerne efter 10 år.

Nærmere uddybning kan ske ved henvendelse til :

Stefan Naef 2615 0856  eller  Hans Chr. Sørensen 2811 0219
E-mail: EMU@emu-consult.dk

  Ny graf indsat herunder den 6. marts, hvor energireforens regel om 12.000 fuldlasttimer er anvendt.