LYNETTENS VINDKRAFT I/S

SE Nr. 1866 1101

 
 
FORSIDEN PRODUKTION NYHEDER NYHEDSBREVE FOTOS
  PRODUKTION I ÅR LEDELSE REFERATER LINKS
 
 


 

  Mølle 4
kWh
Mølle 5
kWh
Mølle 6
kWh
Mølle 7
kWh
Samlet
kWh
Til dato
kWh
Indbetaling
kr**
Budget
kr
Januar 105.598 110.709 109.983 109.140 435.430 435.430 280.694 333.022
Februar 89.819 89.912 89.802 91.961 361.494 796.924 522.692 600.347
Marts 87.459 95.229 95.992 102.378 381.058 1.177.982 760.666 889.284
April 91.585 91.347 94.640 96.665 374.237 1.552.219 1.001.741 1.084.645
Maj 65.132 81.384 79.411 79.579 305.524 1.857.743 1.199.827 1.260.557
Juni 54.567 52.478 52.369 58.315 217.729 2.075.472 1.341.076 1.407.942
Juli 42.005 45.687 45.853 47.936 181.481 2.256.953 1.458.492 1.574.993
August 42.702 54.176 55.221 59.106 211.205 2.468.158 1.594.927 1.808.075
September 69.948 80.506 81.814 83.725 315.993 2.784.151 1.800.131 2.006.895
Oktober 123.718 133.053 136.166 138.617 531.554 3.315.705 2.144.046* 2.241.588
November 100.616 99.126 99.838 100.699 400.279 3.715.984 2.403.027* 2.514.532
December 155.464 152.910 164.348 164.341 637.063 4.353.047 2.815.207* 2.795.040
1999 1.028.613 1.086.517 1.105.437 1.132.480        

** Afregningen med KB finder ikke altid sted præcis ved månedsskiftet, hvorfor der kan være mindre afvigelse mellem kWh og kr.
* Skønnet med en afregningspris 0,647 kr./kWh

Vi klarede lige netop budget. 0,8 % over budget blev resultatet. En december 1999, der blev den næst bedste måned i Lynettens Vindkrafts historie resulterede i, at de øvrige måneders dårlige resultat blev indhentet.

Vore møller klarede orkanen flot. Stormen i december var helt ideel for møllerne, idet vi konstant lå på en produktion på mellem 500 og 650 kW/time
Under orkanen producerede møllerne i alt 7 til 8 fuldlasttimer for hver mølle i perioden fra kl. 18.45 til stormen løjede af lørdag morgen.
Møllerne lukker automatisk, når vindens hastighed regnet over 30 sekunder er højere end 25 m/sek. Når så vindhastigheden falder starter de automatisk op igen. Vi havde ingen alarmer under stormen, så vi må sige, at Bonus har leveret en mølle, der virker, også når det er orkan.

1999 er begyndt med dårlige vindforhold.
Vi nåede i januar kun 84% af budgettet, i februar kun 87 % og i marts kun 86 % af budgettet.
April og maj gik imidlertid bedre end budgettet 124 % henholdsvis 112 %.
Juni, juli og august var ikke gode, henholdsvis 96 %, 70 % og 59 % af budget.
September har fulgt budgettet, idet vi nåede 3 % over budget.
Oktober blev en god måned, 47 % over budget. 
November er gået som de fleste af årets måneder: 5 % under budget.
December47 % over budget.

Når mølle 4 giver lavere produktion skyldes det, at den ligger i læ af de andre møller, når det er østlig vind. Tilsvarende gælder for mølle 7 ved vestlig vind.

 

 
 
Produktion 2019
Produktion 2018
Produktion 2017
Produktion 2016
Produktion 2015
Produktion 2014
Produktion 2013
Produktion 2012
Produktion 2011
Produktion 2010
Produktion 2009
Produktion 2008
Produktion 2007
Produktion 2006
Produktion 2005
Produktion 2004
Produktion 2003
Produktion 2002
Produktion 2001
Produktion 2000
Produktion 1999
Produktion 1998
Produktion 1997
Produktion 1996