LYNETTENS VINDKRAFT I/S

SE Nr. 1866 1101

 
 
FORSIDEN PRODUKTION NYHEDER NYHEDSBREVE FOTOS
  PRODUKTION I ÅR LEDELSE REFERATER LINKS
 
 


 

  Mølle 4
kWh
Mølle 5
kWh
Mølle 6
kWh
Mølle 7
kWh
Samlet
kWh
Budget
kWh
Til dato
kWh
Budget akk
kWh
Indbet.
kr
Budget
kr
jan 110.594 85.573 120.639 121.522 438.328 507.535 438.328 507.535 263.483 304.521
feb 137.366 138.338 148.436 148.373 572.513 451.881 1.010.841 959.417 606.568 575.650
mar 112.445 115.431 125.962 128.628 482.466 455.382 1.493.307 1.414.798 895.024 848.879
apr 48.368 53.834 55.177 59.780 217.159 322.722 1.710.466 1.737.521 1.025.587 1.042.512
maj 55.350 67.183 66.705 68.492 257.730 280.719 1.968.196 2.018.240 1.179.814 1.210.944
juni 75.873 93.418 107.484 112.795 389.570 238.017 2.357.766 2.256.257 1.413.528 1.353.754
juli 54.291 58.159 68.083 70.042 250.575 263.218 2.608.341 2.519.475 1.564.132 1.511.685
aug 47.929 68.959 63.931 63.763 244.582 248.517 2.852.923 2.767.992 1.706.054 1.660.795
sep 50.889 61.506 64.114 64.392 240.901 315.022 3.093.824 3.083.014 1.850.595 1.849.808
okt 124.096 127.715 135.166 139.856 526.833 383.977 3.620.657 3.466.991 2.168.942 2.080.194
nov 88.470 109.583 112.253 115.350 425.656 421.779 4.046.313 3.888.770 2.405.765 2.333.262
dec 115.198 147.881 151.867 153.914 568.860 431.230 4.615.173 4.320.000 2.706.417 2.592.000
2002 1.020.869 1.127.580 1.219.817 1.246.907 4.615.173          

2002 var alt i alt et godt år, rent produktionsmæssigt, idet møllerne producerede 7% mere end budgetteret.
Indtjeningsmæssigt var året også ganske tilfredsstillende, idet indtægterne blev 4% højere end forventet, på trods af at mølle 6 og 7 de sidste par måneder kun gav 43 øre/kWh (mod tidligere: 60øre/kWh), da de var nået ud over deres 12.000 fuldlasttimer.

Januar var meget vindstille og vi nåede kun 86% af budgettet. I februar og marts var produktionen bedre end beregnet med henholdvis 27% og 6% større produktion.
I april og maj var produktionen under det forventede med hhv 67% og 92% af de budgetterede kWh.
Juni var helt fantastisk - set fra en vindmøllerejers synspunkt - idet der blev produceret 64% mere end budgetteret.
Juli og august sluttede næsten som forventet, mens september til gengæld endte langt under forventet - 24% mindre end det budgetterede for hele måneden.
Oktober og december var rigtig gode, hhv. 37% og 32% bedre end forventet, mens november fulgte budgettet.

  

 
 
Produktion 2019
Produktion 2018
Produktion 2017
Produktion 2016
Produktion 2015
Produktion 2014
Produktion 2013
Produktion 2012
Produktion 2011
Produktion 2010
Produktion 2009
Produktion 2008
Produktion 2007
Produktion 2006
Produktion 2005
Produktion 2004
Produktion 2003
Produktion 2002
Produktion 2001
Produktion 2000
Produktion 1999
Produktion 1998
Produktion 1997
Produktion 1996